-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Online Store

Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
For more info on Enterprise plans, kindly contact us OR locate an Enterprise Business Partner

असीमित मोबाइल इन्टरनेट (बारम्बार सोधिने प्रश्न)

असीमित मोबाइल इन्टरनेट भनेको तपाईंको मोबाइल फोनमा इन्टरनेटको लागि प्रिपेड सदस्यता सेवा हो। मोबाइल इन्टरनेट योजना नि:शुल्क एयरटाइम र SMS (UMI 38 मात्र) मा आउँछ। सदस्यता UMI 20, UMI 30, UMI 38 र UMI 50 मा उपलब्ध छ। सबै UMI योजनाहरू 30 दिनको लागि मान्य हुन्छन्। यो बन्डलको आनन्द लिन तपाईंको USIM सक्रिय रहेको हुनुपर्छ।

U Broadband सेवाका ग्राहकहरू बाहेकका सबै U Mobile प्रिपेड प्रयोगकर्ताहरूले यो बन्डललाई सक्रिय गर्न सक्छन्।

MyUMobile एप
चरण 1 – Launch MyUMobile एप लन्च गर्नुहोस्
चरण 2 – एड-अनहरू चयन गर्नुहोस्
चरण 3 – UMI मेनुबाट आफूले चाहनुभएको असीमित मोबाइल इन्टरनेट योजना चयन गर्नुहोस्

UMB
चरण 1 - *118*3*1*1# डायल गर्नुहोस्
चरण 2 - आफूले चाहनुभएको असीमित मोबाइल इन्टरनेट योजना चयन गर्नुहोस्

SMS
वा वा वा वा लेखेर SMS बाट 28118 मा पठाउनुहोस्। कृपया सफल UMI सक्रियकरणको लागि आफूसँग पर्याप्त ब्यालेन्स छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्। उदाहरण UMI 30 सक्रियकरणको लागि RM30।

3X डाटा प्रोमो UMI 30 र UMI 50 का साथसाथै इन्डोनेसिया, CI 30 र CI 50 मा प्रोमोसनको अवधिमा म्यानुअल खरिद वा स्वतः नवीकरण गरी लागू हुन्छ।

प्रोमोसन अर्को सूचना नआउँदासम्मको सीमित समयको लागि मान्य हुन्छ।

यो प्रोमोमा Video-Onz कोटा अपरिवर्तित रहन्छ।

सदस्यता तपाईंको सेवा सक्रियकरण गरिएको दिनमा सुरु हुन्छ र 30 दिनको अन्त्यमा (तपाईंको UMI योजना नवीकरण गर्न तपाईंको प्रिपेड खातामा न्युनतम ब्यालेन्स हुनुपर्नेछ) स्वतः नवीकरण गरिनेछ।

हो। तपाईंको स्वत: नवीकरण गर्ने समय आउँदा नवीकरणको अघोल्लो दिन 1 SMS सूचनाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ र तपाईंको सदस्यता नवीकरण भइसकेपछि अर्को गरी 2 वटा SMS प्राप्त गर्नुहुनेछ।

मलाई मासिक स्वतः नवीकरण सफल वा असफलभएको सूचित गरिनेछ?

तपाईंले यी सेवाहरू सक्रिय गरिएको SMS प्रमाणीकरण प्राप्त गरेपछि यी सेवाहरू प्रयोग गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।