-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Online Store

Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
For more info on Enterprise plans, kindly contact us OR locate an Enterprise Business Partner

असीमित मोबाइल इन्टरनेट (बारम्बार सोधिने प्रश्न)

तपाईंका प्रयोग नगरिएको ब्यालेन्स नयाँ मान्य अवधि सहित तपाईंको नयाँ बन्डलमा रोल ओभर गरिनेछ, यद्दपि बन्डलको निम्नानुसारको अधिकतम सीमा हुन्छ:

UMI 20 - 40 मिने UMI 30 - 60 मिनेट UMI 38 - 300 मिनेट र 60 SMS UMI 50 - 100 मिनेट

अतिरिक्त मिनेटहरू र SMS लाई जफत गरिनेछ।

पहिलो नवीकरणको प्रयास असफल भयो भने दोस्रो प्रयासमा नवीकरण सफल भएतानि प्रयोग नगरिएको ब्यालेन्स (डाटा, भ्वाइस र SMS) लाई हटाइनेछ र रोल ओभर गरिनेछैन।

तपाईंको सदस्यता सेवालाई स्वत: हटाइनेछ र प्रयोग नगरिएको कुनै पनि ब्यालेन्सलाई जफत गरिनेछ।

छैन, तपाईंले सक्रिय बनाउने पटकको कुनै सीमा छैन।

डाटा: फ्रिबाइज जस्तै App-Onz (Facebook, Twitter र Instagram), सक्रियकरण गर्दाको Free 200MB र हरेक महिनाको Free 1GB (पावर प्रिपेड) UMI अघि नि:शुल्क आधारभूत इन्टरनेटपछि प्रयोग गरिनेछ।

भ्वाइस: नेट कलहरूमा नि:शुल्क 10 मिनेट (असीमित पावर योजनामा) जस्ता अन्य फ्रिबाइजपछि UMI को प्राथमिकता हुनेछ।

3G इन्टरनेटमा जडान हुने UMI 18 र UMI28 बाहेक सबै UMI (UMI 20, UMI 25, UMI 30, UMI 48, UMI38, UMI 50) 4G LTE का लागि योग्य हुन्छन्।