-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Online Store

Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
For more info on Enterprise plans, kindly contact us OR locate an Enterprise Business Partner

Penebusan Subsidi Pelan Peranti Program Jaringan PRIHATIN

Anda boleh gunakan subsidi peranti (RM300/RM180) untuk melanggan pelan peranti PRIHATIN dari U Mobile

Sekiranya Pelanggan yang Layak memilih subsidi MR300, mereka boleh gunakan RM300 untuk melanggan pelan peranti (contoh: telefon pintar dengan pelan data) sahaja.

Anda boleh layari u.com.my/prihatin untuk mendaftar program Jaringan PRIHATIN dan pilih subsidi peranti. Seterusnya, sila kunjungi stor U Mobile yang terlibat untuk memilih model peranti dan melakukan pembayaran (sekirannya ada) pada tempoh antara 5 Mei 2021 dan 30 September 2021

Untuk Pascabayar, pelan yang ditawarkan adalah GX50 dan GX68. Untuk Prabayar, pelan yang ditawakan adalah GX38. Anda boleh pilih pelan yang sesuai dengan anda.

Ya, anda boleh tukar pelan semasa anda ke GX50, GX68 (untuk Pascabayar) atau GX38 (untuk Prabayar) untuk anda langgani Pelan Peranti PRIHATIN.

Jumlah pembayaran berbeza mengikut pelan dan jenis model peranti yang dipilih.

Bayaran pendahuluan peranti dikenakan kepada semua pelanggan baharu, port-in dan pelanggan U Mobile sedia ada.

Semua pelanggan baharu pascabayar termasuk port-in dan penukaran pelan dari prabayar ke pascabayar mestilah membayar bayaran pendahuluan untuk sebulan bagi pelan pascabayar.

Ya, anda akan menerima rebat selama 10 bulan. Contoh Rebat RM10 selama 10 bulan untuk GX68, rebat RM5 selama 10 bulan untuk GX50

Ya, anda akan menerima rebat selama 12 bulan. RM5 akan dikreditkan setiap bulan untuk langganan GX38