-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Online Store

Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
For more info on Enterprise plans, kindly contact us OR locate an Enterprise Business Partner

Naik taraf Pelan & Bertukar ke U Mobile

Ya, pelanggan yang layak masih layak untuk menerima Subsidi bulanan RM15 Jaringan PRIHATIN sekiranya mereka bertukar ke Penyedia Perkhidmatan yang lain. Namun, pelanggan perlu menamatkan servis mereka dengan Penyedia Perkhidmatan sedia ada terlebih dahulu. Walaubagaimanapun, anda hanya boleh membuat pertukaran maksimum 3 kali selepas mendaftar (contoh: Penyedia Perkhidmatan A > Penyedia Perkhidmatan B > Penyedia Perkhidmatan C > Penyedia Perkhidmatan D) sepanjang tempoh program.

Tidak. Pelanggan yang layak tidak boleh bertukar ke Penyedia Perkhidmatan yang lain dalam tempoh 30 hari dari Tarikh pendaftaran?

Ya, selagi pelanggan yang layan bertukar dari pelan prabayar ke pascabayar (atau sebaliknya) yang layak di bawah program Jaringan PRIHATIN

Ya, anda boleh bertukar ke pelan data yang lain selagi pelan itu ditawarkan di kepada pelanggan Jaringan PRIHATIN dan pelan data itu layak menerima subsidi bulanan RM15

Pelanggan yang layak perlu menamatkan Jaringan PRIHATIN anda dengan Syarikat Telekomunikasi sedia ada terlebih dahulu. Setelah selesai, anda boleh mendaftar dengan Syarikat Telekomunikasi baharu dan terus menikmati program Jaringan PRIHATIN

Begantung kepada pelan kontrak dan subsidi pilihan anda, anda boleh menukar sehingga tiga (3) Penyedia Perkhidmatan sepanjang tempoh program Jaringan Prihatin.

Anda dibenarkan untuk menamatkan talian anda pada bila-bila masa. Namun, anda hanya boleh menebus maksimum sekali sebulan sama ada dengan Penyedia Perkhidmatan anda sedia ada atau dengan Penyedia Perkhidmatan lain. contoh: sekiranya anda telah menerima subsidi (untuk pascabayar) atau tebus (untuk prabayar) sebelum anda tamatkan talian ada dengan Penyedia Perkhidmatan sedia ada, ada tidak boleh tebus subsidi RM15 dari Penyedia Perkhidmatan yang lain dalam bulan yang sama.