-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Online Store

Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
For more info on Enterprise plans, kindly contact us OR locate an Enterprise Business Partner

Penamatan Program Jaringan PRIHATIN

Ya, pelanggan yang layak perlu menamatkan pelan servis dengan Penyedia Perkhidmatan sedia ada sebelum bertukar ke Penyedia Perkhidmatan yang lain. Setelah Pelanggan yang Layak menamatkan talian dengan syarikat telekomunikasi sedia ada, mereka secara automatik akan dilucutkanr dari program Jaringan Prihatin sehingga mereka mendaftar semula dengan syarikat telekomunikasi yang baru.

Ya, anda boleh tamatkan servis anda dengan syarikat telekomunikasi sedia ada dan bertukar ke syarikat telekomunikasi yang baru. Anda masih boleh menikmati subsidi RM15 sekiranya anda tidak melebihi 12 kali penebusan sepanjang tempoh program dimana ianya berakhir dari 5 Mei 2021 sehingga 30 September 2022

Ya, pelanggan yang layak dibenarkan untuk menamatkan pelan prabayar Prihatin mereka dan mendaftar semua ke pelan pascabayar dan sebaliknya selagi pelan itu ditawarkan di bawah program

Pelanggan yang layak tidak boleh menerima subsidi RM15 melainkan mereka melanggan pelan yang lain dan tidak melebihi 12 kali penebusan sepanjang tempoh program dimana ianya berakhir dari 5 Mei sehingga 30 September 2022

Tidak, anda tidak akan menerima subsidi RM15 yang akan ditolak dalam bil selepas anda menamatkan servis anda

Ya, anda boleh menamatkan pelan peranti. Namun, anda tidak akan menerima rebat bayaran pendahuluan peranti untuk baki bulan seterusnya. Contoh, anda menamatkan subsidi pelan peranti Jaringan PRIHATIN pada bukan ke-2, anda tidak akan menerima rebat bulan sebanyak RM5, RM6 atau RM10 (bergantung kepada pelan yang dipilih) pada baki bulan seterusnya

Anda boleh log masuk ke portal Self-Care U Mobile atau aplikasi MyUMobile untuk membuat permintaan penamatan. Permintaan akan diproses dalam masa 72 jam dan anda akan menerima SMS pengesahan selepas itu.