-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Online Store

Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
For more info on Enterprise plans, kindly contact us OR locate an Enterprise Business Partner

Kempen Pulangan Tunai 100% Pelan Prabayar melalui Pembayaran Alternatif

Anda boleh mengetahui maklumat lanjut berkaitan Kempen inidengan melayarihttps://www.u.com.my/extras/promotions/prepaid-cashback

Tempoh Kempen ini berlangsung dari 11 Feb –11 May 2021.

Anda mestilah membeli mana-mana Pelan Prabayar U Mobile (GT30, GX12, GX30, GX38, UMI30, UMI36, UMI50) melalui mana-mana saluran dalam talian yang mengambil bahagian (seperti yang disenaraikan dalam Jadual di bawah) semasa Tempoh Kempen.

Anda mestilah membeli mana-mana Pelan Prabayar di bawah:
GT30
GX12
GX30
GX38
UMI30
UMI36
UMI50

Sila rujuk saluran dalam talian kami yang mengambil bahagian seperti yang dinyatakan ini:

Perbankan Dalam Talian E-Dompet & Lain-lain
Maybank GoPayz
Bank Muamalat Lazada
RHB Boost
Bank Rakyat Shopee
Public Bank

Peserta yang melengkapkan langkah-langkah di atas berhak menerima ganjaran pulangan tunai 100% daripada nilai pembelian untuk setiap transaksi yang dilakukan (“Pulangan Tunai”) berdasarkan pelan langganan seperti yang ditetapkan pada Jadual berikut:

Pelan Langganan Jumlah Pulangan Tunai
UMI50 RM50
GX12 RM12
GX38 RM35
GT30 RM25
GX30 RM30
UMI30 RM30
UMI36 RM36

Peserta yang layak akan dipilih berdasarkan kriteria berikut:

Bulan Tempoh Kempen Jumlah Peserta Berkelayakan Kriteria Pemilihan Pemberian Ganjaran
Bulan 1 11 Februari – 12 Mac 2021 100 Setiap Transaksi ke-128 yang Berjaya Pada 30 March 2021
Bulan 2 13 Mac – 11 April 2021 100 Setiap Transaksi ke-128 yang Berjaya Pada 30 April 2021
Bulan 3 12 April – 11 Mei 2021 100 Setiap Transaksi ke-128 yang Berjaya Pada 30 Mei 2021

U Mobile akan memaklumkan peserta berkaitan kelayakan mereka untuk menerima Pulangan Tunai melalui SMS. Jumlah Pulangan Tunai akan dikreditkan ke akaun Prabayar anda (dengan MSISDN yang sama digunakan untuk melakukan transaksi). U Mobile hanya akan melakukan satu percubaan untuk mengkreditkan jumlah Pulangan Tunai ke akaun Prabayar anda. Sekiranya percubaan tersebut gagal kerana sebarang keadaan (sekiranya ada), jumlah Pulangan Tunai akan dilucut hak.

Anda hendaklah memastikan Prabayar U Mobile anda aktif semasa Tempoh Kempen dan sehingga pelaksanaan ganjaran. “Aktif” bermaksud boleh membuat dan menerima panggilan

Tidak. Anda hendaklah membeli pelan melalui saluran dalam talian yang mengambil bahagian sahaja. Anda boleh merujuk senarai saluran yang mengambil bahagian pada Soalan 5 dalam Soal Jawab ini.

Ganjaran yang diberikan adalah berdasarkan “seperti sedia ada” dan tidak boleh dipindah milik atau ditukar dengan wang tunai dalam jumlah penuh atau sebahagiannya. U Mobile tidak memberikan jaminan, secara nyata atau sebaliknya mengenai kualiti, kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu hadiah. U Mobile mempunyai hak untuk menggantikan ganjaran dengan baucar lain atau barangan bernilai yang setara pada bila-bila masa tanpa notis pendahuluan.