-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Online Store

Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
For more info on Enterprise plans, kindly contact us OR locate an Enterprise Business Partner

Penebusan Subsidi Pelan Program Jaringan PRIHATIN

Pelanggan yang Layak hanya perlu melanggan pelan bulanan terpilih dan beliau akan menikmati subsidi pelan RM15 setiap bulan plan subsidy table 1

Pelanggan yang Layak hanya perlu mendaftar program Jaringan PRIHATIN dengan U Mobile, pilih subsidi pelan dan langgan pelan terpilih untuk nikmati subsidy pelan RM15 Jaringan PRIHATIN

Anda hanya perlu mendaftar program Jaringan PRIHATIN sekali sahaja. Subsidi RM15 akan diperbaharui secara automatik setiap bulan sepanjang tempoh program. Tempoh pendaftaran untuk program ini bermula dari 5 Mei 2021 sehingga 30 September 2021

Tidak, Pelanggan yang Layak tidak boleh menebus subsidi pelan RM15 Jaringan PRIHATIN lebih dari satu kali dalam bulan yang sama

Tidak, Pelanggan yang Layak tidak boleh memilih Tarikh subsidi dikeluarkan. Secara amnya, pengeluaran akan dibuat dalam bulan yang sama. Tarikh yang tepat untuk pengeluaran berbeza antara pelan prabayar dan pascabayar

Tidak, subsidi Jaringan PRIHATIN RM15 sebulan tidak boleh dibayar awal menyelesaikan bayaran bil atau pembelian pelan data?

Sekiranya talian anda digantung, subsidi akan dilucutkan. Jika talian anda diaktifkan semula semasa tempoh program, anda akan terus nikmati subsidi pada baki tempoh yang ada sehingga tempoh 12 bulan berakhir. Sebarang penebusan yang terlepas semasa tempoh dimana talian ada tidak aktif atau digantung akan dilucutkan.

Tidak, subsidi ini tidak boleh di prorata

Anda akan menerima dua belas (12) subsidi RM15 sebulan dimana ianya boleh ditebus sekali dalam sebulan. Anda ada sehingga 30 September untuk menebus dua belas (12) subsidi bulanan RM15

Anda perlu menamatkan Jaringan PRIHATIN anda dengan Penyedia Perkhidmatan A terlebih dahulu. Setelah selesai, anda boleh mendaftar dengan Penyedia Perkhidmatan baharu dan terus menikmati program Jaringan PRIHATIN. Walaubagaimanapun, anda hanya boleh membuat pertukaran maksimum 3 kali (contoh: Penyedia Perkhidmatan A > Penyedia Perkhidmatan B > Penyedia Perkhidmatan C > Penyedia Perkhidmatan D) sepanjang tempoh program. Ini hanya tertakluk kepada mereka yang memilih pelan data bulanan dan bukan subsidi pelan peranti.