-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Online Store

Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
For more info on Enterprise plans, kindly contact us OR locate an Enterprise Business Partner

Penebusan Subsidi Pelan Peranti Program Jaringan PRIHATIN

Subsidi peranti akan ditukar secara automatik ke subsidi pelan bulanan tanpa notis. Anda akan nikmati pelan subsidi dengan melanggan pelan yang layak.

Tidak, subsidi peranti dari program Jaringan PRIHATIN hanya tertakluk kepada pelan peranti Jaringan PRIHATIN sahaja.

Sekiranya Penyedia Perkhidmatan pilihan anda tidak dapat menawarkan peranti untuk subsidi peranti, sila semak dengan Penyedia Perkhidmatan berikut untuk mengetahui status stok untuk ditebus sebelum 30 September 2021. Alternatif lain, anda boleh pilih untuk mendaftar dengan Penyedia Perkhidmatan lain