-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Online Store

Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
For more info on Enterprise plans, kindly contact us OR locate an Enterprise Business Partner

Kempen Pulangan Tunai U Mobile Untuk Tambah Nilai Selama Setahun

Tidak. Pengedar telefon bukan sebahagian daripada pihak/saluran yang mengambil bahagian dalam Kempen ini. Sila rujuk senarai Pedagang untuk menyemak senarai pihak/saluran yang mengambil bahagian.

Hadiah diberikan adalah secara "As is" dan tidak boleh dipindah milik atau ditukar dengan wang tunai, sebahagian atau sepenuhnya. U Mobile tidak memberikan jaminan, secara nyata atau sebaliknya, mengenai kualiti, kebolehdagangan atau kesesuaian hadiah untuk tujuan tertentu. U Mobile berhak untuk menggantikan hadiah dengan hadiah lain atau barang yang mempunyai nilai setara, pada bila-bila masa tanpa notis pendahuluan.

Ya. Pemenang harian akan diberitahu menerusi Khidmat Pesanan Ringkas (SMS). Manakala pemenang bulanan pula akan diberitahu menerusi pangilan telefon dari wakil U Mobile dan akan diumumkan menerusi laman web U Mobile.

Setiap penyertaan layak memenangi satu (1) hadiah bulanan sepanjang Kempen berlangsung. Untuk hadiah harian, setiap penyertaan layak memenangi maksimum sepuluh (10) hadiah harian setiap bulan. Pemenang harian layak memenangi hadiah bulanan.

Anda boleh hubungi Talian Khidmat Pelanggan kami 018-3881318 atau dail 1318 dari nombor U Mobile anda. Selain itu, anda juga boleh membuat hantaran mesej kepada khidmat pelanggan kami di Facebook.