-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Online Store

Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
For more info on Enterprise plans, kindly contact us OR locate an Enterprise Business Partner

Kelayakan Program Jaringan PRIHATIN

Hanya satu tuntutan dibenarkan bagi setiap Kad Pengenalan individu yang layak. Jika anda mempunyai dua (2) nombor mudah alih, anda hanya boleh memilih satu (1) nombor mudah alih yang akan menerima tuntutan subsidi tersebut.

Subsidi Jaringan Prihatin akan diberi melalui pembelian pelan data atau pelan peranti mana-mana Penyedia Perkhidmatan yang telah dipilih ( seperti U Mobile) oleh penerima subsidi tersebut.
Prosedur untuk mendapatkan subsidi, untuk prabayar dan pascabayar, akan berbeza-beza bagi setiap Penyedia Perkhidmatan yang mengambil bahagian. Penerima subsidi boleh merujuk kepada laman web Penyedia Perkhidmatan yang anda pilih untuk mendapatkan maklumat lanjut seperti u.com.my/jaringanprihatin

Ya, penerima yang layak dibenarkan untuk menuntut subsidi Jaringan Prihatin daripada maksimum empat (4) Penyedia Perkhidmatan yang berbeza dalam tempoh program selama 12 bulan. Penerima yang layak hanya boleh berdaftar dengan satu (1) Penyedia Perkhidmatan pada sesuatu masa sepanjang tempoh tersebut.
Sila rujuk laman web Penyedia Perkhidmatan masing-masing untuk maklumat lanjut mengenai penebusan dan penukaran seperti u.com.my/jaringanprihatin.

Tidak. Setiap penerima yang layak hanya dibenarkan membuat satu tuntutan bagi setiap Kad Pengenalan di bawah program Jaringan Prihatin.

Tidak. Subsidi Jaringan Prihatin adalah terikat dengan Kad Pengenalan penerima individu tersebut dan oleh itu tidak boleh dipindahkan kepada pihak ketiga.

Tidak, subsidi tersebut tidak boleh dikeluarkan sebagai wang tunai.